Woon en zorgcentrum DE FOYER

A A A

De fototentoonstellingen van WZC De Foyer staan allemaal in het teken van Trots op 80! 

Waar staat Trots op 80! voor?

Trots op 80! kan langs twee kanten bekeken worden. Langs de éne kant gelooft WZC De Foyer dat het leven niet ophoudt wanneer iemand 80 jaar oud wordt. Integendeel, zoals de foto's van de tentoonstelling bewijzen, biedt het leven nog talloze mogelijkheden. Passies kunnen nog even hevig zijn als wanneer diezelfde persoon een jongvolwassene was. Prestaties kunnen nog steeds records breken.

Aan de andere kant ziet WZC De Foyer het als een eer om voor 80-plussers te mogen werken. Het zijn mensen met een heel leven achter zich. Een leven waarin ervaringen centraal staan die ons maken tot de mensen die we zijn. 

Wie is WZC De Foyer?

De vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer staat in voor de exploitatie van WZC De Zilvermolen. Het begin van De Foyer gaat terug tot 1924 toen de vzw werd opgericht onder de naam “Le Foyer de la Femme”. Dat betekent dat er binnen de vereniging een lange traditie is van ouderenzorg. De woon- en zorgcentra van De Foyer worden vanuit een waardengedreven mensvisie aangestuurd, zonder evenwel enige filosofische of religieuze keuze voorop te stellen.

WZC De Foyer legt belangrijke accenten in de werking op de menselijke interactie en respectvolle bejegening, het behoud van de keuzevrijheid, kwalitatieve zorg en gezonde voeding.